یه فكر اقتصادی :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میخوام برم واشنگتن كلیه مو بفروشم به دلار
بعد بیام ایران با پولش یه كلیه و یه بنز بخرم
اصن یه وضی!!!